Home EHBO Onderhoud Producten Contact

Firepro

De FirePro brandblusser- en brandblussystemen zetten eenmaal geactiveerd een reactie in gang waarbij de vrijgekomen aerosol de vrije radicalen van de verbranding bindt.

De aerosol die door de FirePro Brandblussers en Brandblussystemen wordt gegenereerd bestrijdt en blust vuur niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) of koeling, maar door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten.

De aerosol is opgebouwd uit deeltjes van microformaat. Deze deeltjes zijn gesuspendeerd in een edelgas, waarbij de verhouding tussen het blootgestelde oppervlak en de reactiemassa extreem hoog is (waardoor de voor het blussen benodigde hoeveelheid actief materiaal tot een minimum kan worden beperkt). Deeltjes van deze minieme afmetingen blijven gedurende een relatief lange tijd in suspensie, waardoor zij de bij ontbranding aanwezige natuurlijke convectiestromen kunnen binnenstromen. Dit leidt tot een toename van de doelmatigheid van de blusstof.


3 resultaten

Er zijn geen producten gevonden.

©2023 BrandbeveiligingsBedrijf Liebrand All rights reserved.