Home EHBO Onderhoud Producten Contact

Brandblussers

De brandveiligheid van een gebouw omvat vele maatregelen, die altijd in samenhang moeten worden beschouwd.

Blustoestellen vormen een belangrijk onderdeel van deze maatregelen, in samenhang met de plaatsing van brandslanghaspels, blusdekens en in grotere bedrijven droge blusleidingen, blussystemen of branddetectie.
Blustoestellen zijn zeer waardevol in het beginstadium van een brand, omdat de snelle verplaatsbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid hiervan een snelle bluspoging mogelijk maken.

Conform de norm NEN 4001 zal een projectie worden gemaakt, om de juiste blusmiddelen en de juiste blusdekking te bewerkstellingen.


8 resultaten

Schuimblusser 2 Liter

Schuimblusser 2 Liter

Schuimblusser 6 liter

Schuimblusser 6 liter

Schuimblusser 9 liter

Schuimblusser 9 liter

Poederblusser 2kg

Poederblusser 2kg

Poederblusser 6kg

Poederblusser 6kg

Poederblusser 12kg

Poederblusser 12kg

Koolzuurblusser 2kg

Koolzuurblusser 2kg

CO2 Blusser 5KG

CO2 Blusser 5KG

©2022 BrandbeveiligingsBedrijf Liebrand All rights reserved.